elfelejtett jelszó

Módosulnak a pénzmosás megelőzési nyomtatványok

Módosulnak a pénzmosás megelőzési nyomtatványok

2020. május 18.

Tisztelt Partnerünk!

 

A pénzmosás megelőzéssel kapcsolatos jogszabályváltozások, valamint az MNB által kiadott új mintaszabályzat eredményeként, ha csak kis mértékben is de ismételten módosulnak a pénzmosás megelőzési területen alkalmazott nyomtatványaink, melyeket mellékelten, szíves felhasználás céljából megküldünk Önöknek. (A nyomtatványokat természetesen elérhetővé tesszük honlapunkon is.)

 

A módosulások röviden az alábbiak:

 

Azonosítási adatlap:

 

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatai esetében a kézbesítési megbízott családi és utónevét, valamint lakcímét (ennek hiányában tartózkodási helyét) is rögzíteni kell. (eddig is kellett adatot rögzíteni, csak nem volt pontosan meghatározva az adattartam)

 

Tényleges tulajdonosi nyilatkozat(ok):

 

A tényleges tulajdonos definíciója szélesedett az alapítványok esetében, valamint a definíció kiterjed már a bizalmi vagyonkezelő szerződőkre is.

 

Fontos változás / elvárás ugyanakkor az, hogy amennyiben a Pmt. szerinti tényleges tulajdonos (25%-os tulajdoni hányad vagy szavazati jog hiányában) a vezető tisztségviselő, abban az esetben a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet valamennyi vezető tisztségviselőjének kért adatait rögzíteni kell a nyomtatványon.

 

Kiemelt közszereplői nyilatkozat(ok):

 

Számottevő módosulás, hogy a természetes személyre, valamint a kedvezményezettre kitöltött kiemelt közszereplői nyilatkozat esetében módosult a jogszabályi hivatkozás, továbbá a „fontos közfeladatot ellátó személy” definíciójának h) pontját ki kellett egészíteni az alábbival: „(…) vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.”

 

Kérjük Önöket, hogy május 1-jét követően az új nyomtatványokat szíveskedjenek alkalmazni!

 

 

Tisztelettel,

 

GRAWE Életbiztosító Zrt.